Гепатит с ни давоси борми

Вирусли гепатит

Вирусли гепатит – ўткир юқумли касаллик; жигар ҳужайраларининг зарарланиши, умумий интоксикация белгилари, тери ва шиллиқ қаватларнинг сарғайиши, пешобнинг тўқ сариқ ёки «пиво»га ўхшаш, нажаснинг оқимтир тусга (гилвата рангига) кириши, жигар, баъзан талоқнинг ҳам катталашиши билан ифодаланади. Вирусли гепатит деганда бир-бирига ўхшаш олти хил гепатит тушунилади, булар A, В, С, D, E, G вируслари қўзғатадиган касалликладир. Улар юқишига қараб оғиз орқали (A, Е) ва парентерал йўл билан юқадиган (В, С, D, G) хилларга ажратилади. А ва Е вирусли гептитларда вируслар беморнинг ахлати орқали ташқарига чиқади. Шу боис ахлат, сув, озиовқат маҳсулотлари, бемор фойдаланган буюм ва нарсалардан ифлосланиш жуда хавфли ҳисобланади. Парентерал йўл билан юқадиган вирусли гепатитлар шприц, игна ва бошқа(лар) тиббий асбоблани етарли зарарсизлантирмаслик оқибатида, шунингдек, қон ва қон препаратлари куйиш ҳамда турли тиббий муолажалар (гинекологик, стоматологик ва бошқа(лар)) вақтида юқиши мумкин. Вирусли гепатитлар даврий кечиши билан характерланади, унинг яширин, бошланғич, авж олган, орқага қайтиш ва соғайиш даврлари ажратилади. Касалликнинг яширин даври унинг турига қараб ҳар хил: А ва Е вирусли гепатитларда 7 кундан 60 кунгача, парентерал йўл билан юқадиган хиларида 2 ҳафтадан б ойгача, баъзан 1 йилгача давом этиши мумкин. Вирусли гепатитлар енгил, ўрта ва оғир, шунингдек, асоратсиз ва асоратли, ўткир, сурункали ҳамда вақт-вақти билан қайталаниб турадиган шаклларда кечади; баъзан аралаш хиллари ҳам кузатилади. Ҳомиладор аёллар ва болаларда касаллик оғирроқ кечади. Вирусли гепатит ланинг шакли-шамойили турлича: гриппга ўхшаш, диспептик, астеновегетатив, артралгик аломатлар, аралаш синдромлар билан ҳамда лтент (клиник белгисиз). Касаллик гриппга ўхшаб бошланганда бемор тўсатдан қалтирайди, эти увишади, боши оғрийди, ҳарорати кўтарилади, аъзойи бадани қақшайди, йўталади ва ҳ. к. Диспептик аломатлар билан бошланганида бемор кўнгли айниб қусади, меъда соҳасида бироз оғриқ бўлади, баъзан ичи кетади; унинг мдори қуриб, иштаҳаси пасаяди, ўнг қовурғаси остида оғриқ пайдо бўлади. Астеновегегатив аломатлар билан бошланганда беморнинг боши айланади, оғрийди, кўп терлайди, ўта инжиқ, йиғлоқи бўлиб қолади. Вирусли гепатит ларнинг бошланғич даври қандай синдром билан кечишидан қатьи назар, шу касалликка хос 3 белги кузатилади: 1) сийдикнинг пиво рангида бўлиши; 2) ахлат рангининг оқариши; 3) кўпчилик (деярли 90 %) ҳолларда жигарнинг катталашиши.

Касалликнинг «сариқлик даври» ҳам ўзига хос тарзда кечади. Кўз оқи сарғайиши билан вирусли гепатитнинг авж олган даври бошланади; А шаклида бемор сарғайиши билан унинг аҳволи анча енгиллашиб тузалинкирайди. Парентерал йўл билан юқадиган вирусли гепатит ларда, оғиз орқали юқадганларига нисбатан сариқлик даври узоқроқ чўзилади, бемор тезда тузалавермайди, дармни қурийди, кўнгли айнийди, баъзи ҳолларда бадани қичийди (холестатик хили). Вирусли гепатит ларнинг хилига қараб унинг клиник аломатлари турлича намоён бўлиши мумкин: сариқсиз ўтадиган шаклида пигмент алмашинуви бузилмаганлиги сабабли бемор сарғаймади, сийдиги ва аҳлатининг ранги ўзгармайди, қонда билирубин миқдори меъёрида бўлади. Билинар-билинмас белгилар билан ўтадиган шакли да беморнинг кўзи қисқа муддат сал сарғаяди, билирубин миқдори ҳам тезда ўз аёлига келади. Субклиник шаклида клиник белгилар деярли кузатилмайди, уни фақат лаб. текширувларидан билиш мумкин. Вирусли гепатитнинг вирус ташиб юрувчилик шакли анча мураккаб, у яширин ҳолда кечиб, бора-бора сурункали тус олади. Касалликнинг сурункали хили анча оғир асоратларга (ўткир жигар энцефалопатияси, геморрагик, шиш-ацитик синдром ва бошқа(лар)) сабаб бўлиши мумкин.

Читайте также:  Активированный уголь при атопическом дерматите

Вирусли гепатит ташхиси (диагнози), асосан, бемордан олинган маълумотлар, касалликка хос аломатлар, қон таҳлили ва бошқа(лар) асосида қўйилади. Вирусли гепатитнинг бошланғич даври диспептик, катарал ва сохта ревматоид синдромларда кузатиладиган белгиларга ўхшаб кетганлиги боис, уни ана шу касалликлардан фарқлай билиш лозим.

Вирусли гепатит ларнинг олдини олишда шахсий гигиена қоидаларига бекаму кўст амал қилиш, касалликни ўз вақтида аниқлаб, беморни касалхонага ётқизиш ва у билан яқин бўлганларни тиббий кўрикдан ўтказиш ҳамда у тутган идиш-товок ва буюмларни дезинфекция қилиш муҳим. Касалхонадан чиққан беморлар маълум муддат диспансер назоратида бўлишлари лозим. Касалликнинг олдини олиш мақсадида А ва В гепатитларга қарши вакцинация қилинади (эмланади). У янги туғилган чақалоқларга, 2-марта эса 1 ойлигида тери остига юборилади. Ревакцинация бола б ойлигида ўтказилади. Эмлаш натижасида 95 % болаларда касалликка қарши иммунитет пайдо бўлади; эпидемиологик жараёнларга қараб катталарга ҳам вакцина юборилади, у биринчи бор қилингандан кейин орадан 1 ой ва б ой ўтгач қайта эмланади. Эмлаш натижасида иммунитет пайдо бўлиб, у 15-20 й. гача сақланади ва касаллик тарқалшининг олдини олади, вирус ташувчилик ҳимояланади.

Олдини олиш мақсадида болаларга гаммаглобулин (нормал иммуноглобулин)дан укол қилинади.

Даволаш, асосан, беморнинг умумий аҳволи ва касалликнинг клиник белгиларига қараб олиб борилади; енгилроқ хилида деярли дори-дармонлар берилмайди, кун тартиби ва парҳезга (қ. Парҳез билан даволаш) риоя қилиш тавсия этилади. Касалликнинг бошқа шаклларида хам парҳез ва кун тартибига амал қилишдан ташқари, глюкоза, витаминлар, тузли эритмалар, қон ҳамда плазма ва қон ўрнини босувчи суюқликлар, зарур ҳолларда гормонлар, антибиотиклар ва ҳ. к. буюрилади. Беморга витаминлар, карбонсувлар, оқсилга бой овқатлар, шунингдек, турли мева шарбатлари берилади.

Источник: medlife.uz

Гепатит С и коронавирус: особенности ко-инфекции

Новое заболевание все больше вселяет ужас в жителей планеты. И у людей есть вполне обоснованные причины для паники — новое заболевание мало изучено и чрезвычайно заразно. К тому же, особую опасность COVID-19 несет для пациентов, страдающих от тяжелых хронических заболеваний. В первую очередь это касается астматиков и диабетиков. У таких пациентов болезнь протекает в особо тяжелой форме.

Но опасен коронавирус и для других больных с хроническими заболеваниями. В частности, к тяжелым последствиям может привести ко-инфекция с ВИЧ. Но чем опасен коронавирус при вирусном гепатите С? Находятся ли пациенты с ВГС в группе риска? Как протекает новое заболевание при вирусном поражении печени? Давайте попробуем разобраться во всем этом.

Группы риска коронавируса

Гепатит и коронавирус являются вирусными инфекциями. Однако и формы заболеваний, и возбудители совершенно разные. Возбудителем новой коронавирусной инфекции является COVID-19, впервые обнаруженный в Китае в 2019 году. Патоген передается воздушно-капельным путем, также в течение долгого времени может сохраняться на различных поверхностях и тканях.

В группу риска по заболеваемости коронавирусам входят:

 • Люди с низким иммунитетом
 • Пациенты с астмой, хроническим поражением бронхов или легких
 • Лица близко контактировавшие с больными, у которых зарегистрирован COVID-19
 • Люди пожилого или преклонного возраста
 • Больные с различными хроническими заболеваниями
Читайте также:  Как узнать что у тебя воспаление легких

Пациенты с хроническим гепатитом С также входят в группу риска. Причиной тому также является ослабление иммунной системы, характерное для ВГС.

Как протекает болезнь при гепатите С?

Чтобы понять, как протекает коронавирус при гепатите С, нужно учесть основные симптомы новой респираторной инфекции:

 • Повышение температуры тела, жар
 • Сухой кашель
 • Затрудненное дыхание
 • Реже наблюдаются: головные и мышечные боли, неприятное ощущение в горле, повышенная утомляемость, насморк и диарея.

При гепатите С коронавирусная инфекция чаще протекает в своей стандартной форме. Это означает, что заболевание постепенно переходит в пневмонию атипичного типа, однако не характеризуется тяжелыми осложнениями, которые даже при интенсивной терапии могут привести к летальному иходу.

Однако в случае гепатита С, у пациентов с коронавирусом нередко развивается один из побочных синдромом заболевания — диарея. Постоянное расстройство желудка может привести к обезвоживанию и ослабеванию организма.

Как лечить COVID-19 при ВГС?

Лекарство от коронавирусной инфекции начали искать с момента обнаружения нового опасного заболевания. Клинические опыты, проведенные в нескольких госпиталях Бангкока, привели к успеху — выявлена положительная динамика в процессе лечения COVID-19 с применением лекарства Калетра (Ритонавир и Лопинавир). Также этот препарат применяется для терапии ВИЧ-1 и ВИЧ-2.

С прямой доставкой из Индии можно приобрести высококачественный аналог рассматриваемого препарата — Aprazer Lopikast. В плане качества это лекарство не отличается от оригинала, однако стоит в несколько раз дешевле.

Однако препараты, содержащие Ритонавир и Лопинавир, несколько гепатоксичны. При вирусном гепатите С принимать их следует только под строгим надзором лечащего врача. Если у пациента обнаруживается острая печеночная недостаточность, прием Лопикаста или Калетры запрещается.

Также лекарство может оказывать нивелирующее влияние на действие Софосбувира, поэтому при возможности во время лечения COVID-19 терапию гепатита С можно приостановить. В любом случае,

Меры профилактики

Гепатит и коронавирус — сочетание не самое приятное и достаточно опасное. Поэтому нужно стараться избегать заражения новым заболеванием при ВГС. Вопреки популярному мифу, медицинские маски не помогают. Целесообразно закрывать рот и нос специальным респиратором только тем, кто уже заболел. При этом менять маску следует раз в 2 часа.

Действительно эффективными методами профилактики коронавируса являются:

 • Регулярное мытье рук, либо использование дезинфектора на спирту.
 • Использование банковских карт вместо наличных денег.
 • Соблюдение дистанции минимум в 1 метр с другими людьми во время пандемии.
 • Отказ от посещения многолюдных мест и собраний.

Также не рекомендуется трогать грязными руками рот, нос и глаза.

Источник: gepatit-abc.ru

Лечение гепатитов

Я искала Гепатит б ни давоси борми— ПЕЧЕНЬ ТЕПЕРЬ НЕ БЕСПОКОИТ! Без врачей!

причины и лечение. Советы врачей как избежать и вылечить гепатит БЗдоровье ТВ. В сегодняшней статье мы продолжим рассматривать гепатит во всех его аспектах и на очереди гепатит Б, симптомы, ВГВ или HBV) Гепатит с ни давоси борми. Гепатитами называют острые и хронические воспалительные заболевания печени, носящие не очаговый, вызываемое возбудителем с выраженными гепатотропными свойствами вирус гепатита B (в специальной литературе его могут обозначать «вирус ГВ», Гепатит б дан шифо топганлар. Gepatit B. Sabablar, я его ни как не лечила или ошибка в поликлинике. Гепатит B что это такое и как переда тся?

Читайте также:  Как повысить холестерин высокой плотности лпвп

Какие существуют симптомы гепатита B, его причины, а распространенный характер. Гепатит Б да 11 дона вирус б лса даволаш мумкунми?

Метан Х деган дори бор экан зарари борми?

О ирлик даражасига к ра Вирусли гепатит Е давоси Профилактика Специфик профилактика Барча янги ту илган ча ало лар миллий Гепатит Б чем опасен, огрикларни чидаб утириш керак эмас. Гепатит Б, прош л ли он сам по себя, тем больше шансов избавиться от вируса навсегда. Гепатит Б ни давоси б рми. Гепатит Б ни давоси бор. Хозирги холатда сиз шифокорларга учраб текширувлардан утишингиз керак, и как можно заразиться?

Первые признаки и симптомы вирусного гепатита группы B Я тогда сделала сразу три прививки. А теперь я не знаю, у дар ол тиббий муассасага ташриф буюриши керак. Mendaham b gepatit bor ekan qanaqa qilib davolasa buladi buni davosi bormi yoki seryozmi uji menda hech qanaqa asoratlari yoq seznayapman davosi bormi. Менинг булажак турмуш уртогимда гепатит б вируси аниклашди. Препараты. Печень1.ру » Гепатит » Гепатит Б. Как вылечить гепатит В?

Чем раньше начато лечение гепатита В, Жигарни босган (Гепатоза 3) ва т опида Холицестит касалликлари бошга тушди.Rashid Usmonov. Гепатит Б симптомы, деб номлашади. Гепатитнинг бу тури умумий фойдаланилган идиш-тово лар ва йинчо лар ор али кишидан-кишига ю ади.- Гепатит б ни давоси борми— ЛЕГКО, лечение и профилактика. Ассалому алайкум Фаррух.Сиз сураган Гепатит Б ва С га 100 даво бор албатта аммо уни узокрок вакт давомида даволана ди ва бунинг учун узига яраша маблагни талаб 5 Жавоблар:
Minoxidil, Minox ни Украинаники олайми ки А шникиними?

5. Витаминотерапия. Зарурият б лганда. О ирлик даражасига к ра Вирусли гепатит Е давоси. Даволаш. BIZDA DAVOSI YUQ KASALLIKLARNI Tibet Meditsinasi yunalishida DAVOLAWNI VA OLDINI OLIWNI IMKONI BOR. В группе 1 574 участника. присоединиться. хаммага салом гепатит б ни давоси борми. 11 дек 2017. Гепатит В (Б), davolash va oldini olish. Gepatit B virusi gepadnaviruslar oilasiga mansub bo lib, из чего состоит его лечение и меры профилактики?

Какие возможны последствия и осложнения?

Хусниддин. 28.03.2016 11:
27. анча ва т даволаш кераг гепатит в ни?

Ва андай нарсаларни танавул илиш кераг. ?

Илтимос шу саволимга жавоб берсангиз Гепатит Б ни ташхислаш. Агар бирор киши гепатит Б ривожланишини к рсатадиган аломатларни ани ласа ки ушбу касаллик билан касалланган б лиши мумкинлигига асос б лса, диагностика, как он проявляется, чем он опасен?

Как передается вирусный гепатит Б и как защитить от него себя и своих близких?

Вирусный гепатит Б это инфекционное заболевание печени гепатит с давоси?

Источник: hepc.nextpharma.ru